Geschiedenis van Sclera in een notedop

Terninck


2015

Het business plan kan helaas niet in praktijk uitgevoerd worden. Na 10 jaar wordt het intensieve vrijwilligerswerk voor Sclera op pauze gezet omwille van familiale redenen. We hopen binnen enkele jaren de draad terug op te kunnen pikken.2014

De vragen om advies, vorming en nieuwe pictogrammen blijven toestromen. De toenemende vraag verhoogt de druk bij de 2 vrijwilligers om meer tijd te investeren. Om een blijvend antwoord te kunnen bieden, wordt een business plan aangemaakt om Sclera autonoom te laten draaien en iemand voltijds in dienst aan te nemen. In dit kader wordt het steunend lidmaatschap gelanceerd.


2013

Een nieuwe website komt online. Deze derde versie werd ontworpen door Sam Serrien, Kim Willaert en Geert Barzin met de steun van 'These Days'. 

Sclera vzw staat op de Reva Beurs in de Expo in Gent om te sensibiliseren voor communicatieve en verstandelijke toegankelijkheid.2012

Door het vervallen van de subsidies valt de werking weer volledig terug op vrijwilligerswerk.

Sclera vzw opent de webwinkel 'Sclera Shop' om de zoektocht naar materiaal en hulpmiddelen te vereenvoudigen.2010-2011

Door tijdelijke subsidies van de Provincie Antwerpen kan Sclera vzw haar werking uitbouwen en uitbreiden. Naast het ontwerpen van pictogrammen wordt nu ook aandacht besteed aan adviesverlening en vorming. De nieuwe luiken krijgen de namen 'Iris visualisaties' en 'Pupil Vorming'.2008

Sclera vzw wordt opgericht. De Raad van bestuur bestaat uit Sam Serrien, Geert Barzin en Kim Willaert. Het dagelijks bestuur wordt opgenomen door Bart Serrien en Martine Harre.

De vzw maakt werk van één van haar actiepunten: sensibiliseren en informeren rond het recht op communicatie op maat.  Sclera ontwikkelt een infostand en neemt deel aan beurzen, congressen,….

 

2007

Een nieuwe versie van de website gaat online. Deze tweede versie werd uitgewerkt door Geert Barzin.


2005

De pictogrammen worden via een website gratis online aangeboden, Sclera Picto's is een feit.

De naam Sclera is een verwijzing naar het wit van het oog, dit staat voor de kleur van de pictogrammen (wit op zwarte achtergrond) en is meteen ook een verwijzing naar het visuele aspect van pictogrammen.


2004

Vanuit de overheid wordt het kwaliteitsdecreet doorgevoerd. Hierdoor ontstaat de nood aan nieuwe pictogrammen om aan de cliënten van Dagcentrum en Woonhuis Terninck duidelijkheid en structuur te bieden. Als antwoord op deze nood ontwerpt Bart Serrien enkele nieuwe pictogrammen op de computer.

Op een cursus van Modem wordt Bart aangemoedigd om deze pictogrammen met anderen te delen.