Samenwerkingen - Projecten

Samen sta je sterker!

Veel voorzieningen en instanties hebben schitterende ideeën, maar missen pictogrammen of specifieke kennis om tot het eindresultaat te komen. Sclera vzw biedt gratis haar pictogrammen en expertise aan om deze initiatieven te steunen.

Zowel grote als kleine initiatieven kunnen op onze steun rekenen.

Heb je veel nieuwe pictogrammen nodig? Geef dan zeker aan wanneer je de pictogrammen nodig hebt, dan proberen wij hiermee rekening te houden in de planning van onze vrijwilligers.

Vergeet niet dat het commercieel gebruik van de pictogrammen enkel kan met onze expliciete toestemming.
Lees meer over onze creative commons licentie

Hieronder vind je een greep uit de projecten waaraan we de voorbije jaren hebben meegewerkt.

2013

  Kijk, ik kook!

  Kijk ik kook

  KIJK IK KOOK wil mensen met een verstandelijke beperking helpen zelf te koken. De recepten worden stapsgewijs weergegeven in een eenvoudig fotoverhaal. Daarnaast is de tekst geschreven in grote letters en korte zinnen.

  Bij elk recept staat er een beeldend overzicht van de ingrediënten en keukenbenodigdheden. Zo kunnen ook mensen die niet kunnen lezen gebruik maken van dit boek. Dit boek met eenvoudige, lekkere en verrassende maaltijden zal iedereen bekoren!

  Sclera hielp bij de conceptuitvoering van de gebruikte pictogrammen.

  Bestel via Sclera Shop      Bezoek de website   

2012

  Beeldhorloge

  Beeldhorloge

  Het Beeldhorloge is een horloge dat werkt met picto‟s en foto‟s. Op vooraf in te stellen momenten vertoont het Beeldhorloge een afbeelding van de activiteit die op dat moment aan de orde is. Het verschijnen van deze picto gaat vergezeld van een geluids- en trilsignaal. Zo wordt de drager van het Beeldhorloge er op geattendeerd dat er een nieuwe activiteit gaat plaatsvinden.

  Met het beeldhorloge wordt een broodnodig hulpmiddel voor onder andere mensen met autisme geïntroduceerd. Dit hulpmiddel kan bovendien tegen een stootje.

  De Sclera pictogrammen worden als standaardpakket voor dit hulpmiddel voorzien.

  Bezoek de website

 

2011

 • Duidelijk Koken met Sandra

  Duidelijk koken met Sandra

  ‘Duidelijk Koken met Sandra’ is een kookboek voor iedereen die graag willen koken en daar wel wat extra hulp bij kunnen gebruiken. In dit kookboek staan tien heerlijke gerechten die zijn bedacht door Sandra en die heel gemakkelijk zelf te maken zijn. Ze zijn allemaal gezond én bereid met verse ingrediënten. Elk recept wordt op een zeer toegankelijke manier uitgelegd en wordt ondersteund met beeldmateriaal. Daarom is 'Duidelijk koken met Sandra' zeer geschikt als kinderkookboek.

  Daarnaast is het boek voorzien van een korte introductie over koken in het algemeen. Zaken als veiligheid, de voorbereiding en het bewaren en opwarmen van eten komen puntsgewijs en kort en krachtig aan bod.

  Voor dit kookboek hoef je niet te kunnen koken, want alles wordt duidelijk uitgelegd. Alle recepten zijn geschreven voor twee personen. Want lekker eten is natuurlijk fijn voor jezelf, maar het is ook een geweldige manier om je vrienden en familie te verwennen.

  Bestel via Sclera Shop      Bezoek de website    

 • De communicatiekoffer

  De communicatiekoffer

  Chantal Barten heeft zich als logopediste gespecialiseerd in het ontwikkelen van communicatie(hulp)middelen en sociale vaardigheidstraining voor kinderen met autisme in de basisschool.

  Voor de uitwerking van de Communicatiekoffer is zij uitgegaan van de behoefte van het kind en de leerkracht om zo te komen tot effectieve materialen die makkelijk inzetbaar zijn, en handig en praktisch in het dagelijks gebruik.

  Voor het ontwerp van de pictogrammen deed zij beroep op Sclera vzw.

  Bezoek de website

 • Eerste Hulp bij Communicatie

  Eerste Hulp Bij Communicatie

  In samenwerking met Modem en onder de vlag van het Zeg-Nu-Zelf Netwerk werkte Sclera vzw een hulpmiddel uit voor wie (tijdelijk) niet kan praten. Met een website helpen we iedereen die door een ongeval, ingreep of ziekte plots niet meer kan praten.

  De website is ontwikkeld voor verplegend personeel en artsen. Zij komen vaak als eerste in contact met deze patiënten. Natuurlijk kunnen ook familie en vrienden van mensen die niet kunnen praten op deze website terecht.

  De website biedt hulpmiddelen en tips in vier brochures aan. Hiermee kun je snel en eenvoudig weer communiceren. Je vindt er ook terug waar je terecht kan voor meer gespecialiseerde oplossingen.

  Bezoek de website

 • Fotostrip: Thuiszorg, ook iets voor u?

  Fotostrip: Thuiszorg, ook iets voor u?

  In samenwerking met het OCMW Gent werd deze fotostrip gerealiseerd. De strip moet het nut van thuiszorgdiensten aantonen aan mensen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn.

  Sclera vzw ontwikkelde de pictogrammen en stemde ze af op die van de Beeldwijzer van vzw Intercultureel Netwerk Gent. Dit om de herkenbaarheid binnen eenzelfde doelgroep op eenzelfde grondgebied te verhogen.

  Naast de pictogrammen gaf Sclera advies over de vormgeving.

  Bekijk online (PDF, 3,72Mb)      Lees meer

 • Beeldwijzer Thuiszorg

  Beeldwijzer Thuiszorg: Hoe kan ik u helpen?

  Deze beeldwijzer is een beeldwoordenboek dat de communicatie tussen verzorgenden en zorgvragers ondersteunt. Het heeft tot doel om de communicatie omtrent verzorgingstaken te vergemakkelijken door pictogrammen en foto's te gebruiken.

  De meest courante begrippen en situaties rond thuiszorg komen aan bod. Het is een flexibel instrument dat gemakkelijk gepersonaliseerd kan worden.

  Sclera vzw werkte op vraag van Intercultureel Netwerk Gent vzw enkele honderden pictogrammen uit en gaf advies over de vormgeving.

  Bezoek de website

 

2010 • Wai Not

  Wai Not

  WAI-NOT is een initiatief dat internet toegankelijk wil maken voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarom ontwikkelde WAI-NOT voor hen een aangepaste website. Omdat meer en meer bezoekers van deze website om Sclera pictogrammen vroegen, werd deze aan-gepast.

  Bezoekers kunnen nu kiezen of ze de website ondersteund wordt door de Beta prenten of Sclera pictogrammen.

  Bezoek de website


 • ICT beelden zeggen meer dan woorden

  ICT beelden zeggen meer dan woorden

  Sclera vzw had al langer als intentie video‟s uit te werken om ondersteuning te bieden in visualisaties. Bart Serrien, dagelijks bestuurder van Sclera vzw, kreeg tijdens het schooljaar 2009 - 2010 de kans om deel te nemen aan het project 'ICT en leerzorg'. Door de samenwerking met Modem, het Ministerie van Onderwijs van de Vlaamse overheid en REN Vlaanderen, kon er op deze leemte in de zorgsector ingespeeld worden.

  Opzet van het project: toegankelijker maken van het uitwerken van visualisaties en communicatie-hulpmiddelen met de computer. Hiertoe werd een hele reeks video-instructies (screencasts) ontwikkeld die de computerhandelingen stap voor stap tonen. Per visualisatie wordt de keuze aangeboden tussen verschillende programma'

  Bezoek de website

 • ICT beelden zeggen meer dan woorden

  Luisterogen editie 3 - Voeding

  Luisterogen wil laaggeletterden en/of anderstaligen taal leren door ze in contact brengen met verhalen en boeken. Daarnaast wil Luisterogen praktische tools aanreiken om de doelgroep in de maatschappij te laten functioneren. Specifiek voor doven en slechthorenden biedt Luisterogen hierbij zowel Nederlands als de Vlaamse/Nederlandse Gebarentaal aan. Dit alles gebeurt in drie stappen: Alfabetisering Allochtone Doven, theater in de klas, project rond taal, verhaal en maatschappelijke integratie.

  Sclera vzw ontwikkelde de pictogrammen om de projectbundel
  toegankelijker te maken voor een ruim publiek.

  Bezoek de website, download gratis de bestanden


2009

 • Picto Selector

  Picto Selector

  Picto Selector is een programma voor Windows dat je in staat stelt gemakkelijk pictogrammen te selecteren en af te drukken.

  De meer dan 25000 picto's komen van de websites Sclera.be, Straight-Street.com en ARASAAC en zijn voorzien van een Nederlandse, Engelse, Franse, Duitse, Hongaarse, Spaanse en Catalaanse vertaling. Ook het programma zelf ondersteunt deze talen.

  Met Picto Selector is het tijdrovende knippen, plakken en bewerken in Microsoft Word verleden tijd.

  Vanuit het hoofdscherm kunnen verschillende picto bladen bekeken worden en nieuwe aangemaakt. De bladen kunnen vervolgens afgedrukt worden. Picto's kunnen eenvoudig vanuit een lijst tussengevoegd worden, waarmee het aanpassen van bijvoorbeeld een avondritueel een kwestie van minuten is.

  Bezoek de website      Download gratis

 

2008

 • Pictogrammenwoordenboek Kortrijk

  Pictogrammenwoordenboek Kortrijk

  Bijna elke school wordt geconfronteerd met de uitdaging om doeltreffend te communiceren met anderstalige ouders die de berichten in de agenda niet begrijpen. De dienst Stedelijk Onderwijs opbouwwerk van de stad Kortrijk ontwikkelde daarvoor een even eenvoudig als doeltreffend hulpmiddel: het pictogrammenwoordenboek.

  In het boekje staan ruim 160 picto's die de meest uiteenlopende boodschappen afbeelden. Daaronder staat de boodschap vertaald in 29 talen. Het boekje is handig en overzichtelijk in gebruik en op de cover kun je onderaan de schoolstempel plaatsen. Het pictoboekje gaat mee met de kinderen naar huis. De leerkracht kan de picto's downloaden, kopiëren en verknippen, en opkleven in de agenda van de kinderen.

  Bekijk online      Bezoek de website      Bestel het woordenboek

 

2007

 • ICT Zonder beperkingen

  ICT zonder beperkingen ?

  Sinds 1 september 2007 werden in het basisonderwijs en in de eerste graad secundair onderwijs nieuwe leergebieden, vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen ICT ingevoerd. Deze gelden ook als ontwikkelingsdoelen voor het buitengewoon onderwijs.

  ICT kan in het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een belangrijke rol spelen. De kansen van ICT zijn in heel wat scholen echter nog onontgonnen terrein. Daarom werd in het kader van het ICT-beleid een sensibiliseringscampagne uitgewerkt. Het doel daarvan is de mogelijkheden van ICT voor het onderwijs aan leerlin-gen met specifieke onderwijsbehoeften in de kijker te zetten en de integratie van de ICT-ontwikkelingsdoelen gericht te ondersteunen.

  Sclera vzw werd door Modem uitgenodigd om mee te werken aan dit project. Sclera ontwierp hiervoor 1500 nieuwe pictogrammen.

  Lees online, download of bestel gratis