Missie, Visie en Waarden

Missie

Sclera vzw wil bijdragen tot het realiseren van communicatieve en verstandelijke toegankelijkheid* door

 • sensibiliseren en informeren
 • uitwerken en aanbieden van hulpmiddelen
 • advies formuleren

*Onder verstandelijke toegankelijkheid verstaan wij het gebruiken van hulpmiddelen om tijd, verwachtingen, communicatie en omgeving toegankelijker te maken. Communicatieve toegankelijkheid staat voor het verstaanbaar maken van wat geschreven en/of gesproken is voor wie moeilijkheden heeft met taal. Deze moeilijkheden kunnen voortkomen uit een verstandelijke beperking, maar evenzeer door het spreken van een andere taal of zelfs bij een normale ontwikkeling nog niet taalrijp zijn zoals bijvoorbeeld bij kleuters.


Visie

 • Iedereen is anders en heeft een andere hulpvraag. Om zorg op maat voor iedereen haalbaar te maken, ontwerpen wij op vraag nieuwe pictogrammen. Als je een concrete vraag hebt, bieden we je advies aan dat is afgestemd op jouw specifieke situatie.

 • Er zijn heel veel ervaringsdeskundigen in gezinnen en voorzieningen. We geloven dat het delen van ervaringen de zoektocht naar een goed en juist hulpmiddel ten goede komt. Daarom voorzien we een forum om het uitwisselen van ervaringen aan te moedigen.

 • Sclera vzw stelt haar eigen ervaring en deskundigheid ter beschikking van andere voorzieningen en instanties. Wij werken met plezier mee aan zowel grote als kleine projecten en initiatieven.

 • Wat je zelf doet, doe je beter. Maar om het zelf te doen heb je soms specifieke vaardigheden nodig. Daarom bieden we zowel vormingen en workshops voor groepen aan als stappenplannen en instructie-video's om alleen mee aan de slag te gaan. Zo kan iedereen op zijn/haar manier en tempo de nodige vaardigheden ontwikkelen.

 • Naast vaardigheden is ook kennis belangrijk. Via vormingen, een nieuwsbrief en sociale media delen we kennis en nieuwe ontwikkelingen.

 • De vzw streeft ernaar op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen zodat zij de hulpvragen zo actueel mogelijk kan beantwoorden.

 • Omdat niet iedereen dezelfde vaardigheden heeft of over eenzelfde budget beschikt, bieden we zowel basismateriaal als afgewerkte hulpmiddelen aan. Zo kan iedereen kiezen wat haalbaar is voor zijn/haar specifieke situatie.

 • Hulpmiddelen en pictogrammen moet je leren gebruiken. Geef zowel je kind/cliënt en jezelf als zorgverlener de kans om te wennen aan een hulpmiddel. Blijf een hulpmiddel evalueren en bijsturen, een persoon en zijn hulpvraag zijn immers voortdurend in ontwikkeling. Zo ook moet het hulpmiddel mee kunnen evolueren om effectief te blijven.


Waarden

 • Er zijn dingen genoeg die geld kosten. Niet elk gezin of elke voorziening heeft het budget om dure hulpmiddelen te kopen die bijdragen tot een klimaat van communicatieve en verstandelijke toegankelijkheid. Omdat wij geloven dat iedereen recht heeft op deze toegankelijkheid, bieden wij basismateriaal, advies en kennis gratis aan.

 • Wij beantwoorden alle vragen die wij krijgen. Ongeacht je doelgroep, geloof, culturele/sociale achtergrond, seksuele voorkeur of welke andere eigenschappen dan ook die een persoon uniek en interessant maken.

 • Wij beantwoorden alle vragen die we krijgen. Maar omdat we volledig op vrijwilligerswerk draaien, duurt het soms een beetje langer vooraleer je een antwoord krijgt.

 • Sclera vzw respecteert de privacy van iedereen die ons contacteert. Wij zullen nooit vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens doorgeven zonder je expliciete toestemming.

 • Onze pictogrammen-set is één van de vele verschillende symbolensets die er bestaan. Omdat we zo sterk geloven in zorg op maat, zullen we ons in ons advies niet enkel tot onze materialen beperken.

 • Als ouder/begeleider ken je jouw kind/cliënt het best. Daarom bieden we ons advies vrijblijvend. We geloven in de empowerment van de directe zorgverlener; jij bent immers het best geplaatst om te weten waar je kind of cliënt bij gebaat is en welke hulpmiddelen het meeste kans maken op een succeservaring.